Thơ CHÚC MAI

By LÊ BÁ DUY


Thơ CHÚC MAI  


       NỢ


        Nợ ai từ thuở hồng hoang

Nợ ai từ thuở được mang kiếp người

Nợ em chỉ một nụ cười

         Mà sao trả suốt một đời chưa xong
                                                 
C.M
 


More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'7375','tc19912ilbg9jhr87r1fjr3bd2','0','Guest','0','54.225.59.14','2018-09-25 16:18:04','/ac25113/thoi-gian-noi-nho-chuc-mai-ba-duy.html')