Thơ CHÚC MAI

By LÊ BÁ DUY


Thơ CHÚC MAI  


       NỢ


        Nợ ai từ thuở hồng hoang

Nợ ai từ thuở được mang kiếp người

Nợ em chỉ một nụ cười

         Mà sao trả suốt một đời chưa xong
                                                 
C.M
 


More...